Privacybeleid

Privacyverklaring voor nabestaanden volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg, gevestigd in Veldhoven, KVK nummer 17170252, telefonisch bereikbaar via 040-2913646 of via mail info@deuitvaartzorg.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. 

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Monica van den Broek, de uitvaartzorg opdracht geeft de uitvaart te begeleiden.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum en -plaats

Telefoonnummer en email-adres

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. 

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van Monica van den Broek, de uitvaartzorg hebben afzonderlijk van elkaar een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem.

De medewerkers van Monica van den Broek, de uitvaartzorg kunnen opgeslagen bestanden als Word en PDF, behorend bij een overledene, inzien op een server. Ook hiervoor geldt dat een medewerker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, wanneer dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden of om naderhand contact te kunnen leggen over asbestemming of verlenging van de grafrechten. Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen.

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.   

 

Monica van den Broek, de uitvaartzorg bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid. 

 

Op schriftelijk verzoek zal Monica van den Broek, de uitvaartzorg door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

 

 

 

Cookie instellingen