Begraven of cremeren


Het is belangrijk een goede beslissing te nemen over het begraven of cremeren. Misschien is het al duidelijk, maar als er nog geen keuze gemaakt is, is het van belang dat dit zorgvuldig gebeurt; de voor- en nadelen worden naast elkaar gezet en afgewogen. Pas wanneer dat gebeurd is worden afspraken gemaakt over de plaats en de tijd.

Crematie
In Nederland kiezen de meeste mensen voor cremeren. Cremeren is een snel proces, waarna de as gedurende een maand in het crematorium blijft. Daarna kunnen de nabestaanden over de as beschikken. De as kan worden verstrooid of begraven, in een sierurn thuis worden bewaard of worden verwerkt in een sieraad. 
We werken nauw samen met de crematoria in Veldhoven, Eindhoven en Heeze.

Begraven is een langzaam en natuurlijk proces, waarbij nabestaanden een plek hebben om naar toe te gaan. Er zijn diverse begraafplaatsen in de omgeving. Een eigen graf wordt uitgegeven voor 20 jaar en kan daarna telkens met 10 jaren worden verlengd. De kosten van begraven verschillen per begraafplaats maar zijn hoger dan de kosten bij cremeren. Daarbij komen nog de kosten van een grafmonument.

Natuurbegraafplaats
Een natuurbegraafplaats geeft de mogelijkheid om uw dierbare te begraven, in een natuurgebied waar eeuwige grafrust geldt. Ook de as kan in een biologische urn op die manier worden begraven. We werken veel samen met Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.
Daar bent u  ook na het afscheid altijd welkom om in alle vrijheid tijdens een wandeling uw verdriet te verwerken. De natuur biedt troost.

Diensten

Cookie instellingen